Политика за поверителност и защита на личните данни

в сила от 11.09.2023 г.

Събиране и обработка на лични данни

При използването ви на Bebezar.BG, ние може да събираме и обработваме следните категории лични данни:

  • Идентификационна информация - вашите имена, вашият IP адрес.
  • Контактна информация - електронна поща, телефонен номер, населено място.
  • Потребителски данни - парола (пази се криптирана/маскирана).
  • Информация за обяви - информация, която предоставяте при публикуване на обяви на сайта, като снимки и описание на продуктите, които предлагате и чат кореспонденциите в сайта по обявите.

Личните данни се събират, когато използвате сайта, като например при регистрация на профил, публикуване на обяви, изпращане на запитвания чрез контактната форма.

Ние обработваме личните данни съгласно приложимото законодателство за защита и закрила на личните данни и с цел осигуряване на услугите, предоставяни от сайта. Личните данни могат да бъдат използвани за следните цели:

  • Управление на потребителски профили.
  • Публикуване на обяви на сайта.
  • Свързване на потребители за сключване на сделки.
  • Обработка на запитвания и комуникация с потребители.
  • Подобряване на сайта и предоставяне на персонализирано съдържание.

Как и на кого споделяме вашите лични данни

Партнираме си с доставчици на услуги, чиито решения допълват нашите собствени. Те включват услуги за хостинг, услуги за откриване и предодвратяване на измами, анализ на трафика и тн. Можем да споделяме част от вашата лична информация с тях, например идентификатори като уникален личен идентификатор, IP адрес. Личната информация може да бъде споделена единствено в съответствие с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни.

Bebezar.BG не разкрива лични данни на други трети страни без вашето изрично съгласие, освен ако това не е задължително съгласно приложимото законодателство.

Съхранение на лични данни

Вашата лична информация се съхранява в центрове за данни на доставчици на хостинг услуги, които са ангажирани да я пазят защитена.

Правата ви във връзка с вашите лични данни

Вие имате право да видите личните данни, които съхраняваме за вас в сайта в секцията "Моят профил -> Моите лични данни".

Ако по някаква причина решите, че не искате да използвате повече платформата и че искате личните ви данни да бъдат изтрити, можете да го направите чрез опцията "Изтриване на профил" в секцията "Моят профил". Моля, обърнете внимание, че този процес е необратим и няма да можете в бъдеще да достъпите профила, съобщенията и обявите си.

Ако сте използвани контактната форма в сайта за да се свържете с нас и сте ни предоставили лични данни през нея, които също искате да бъдат изтрити, моля свържете се с нас.

Промени в политиката за поверителност

Bebezar.BG има правото да променя настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде обявена на сайта и влиза в сила веднага след публикуването й.

При продължаване на използването на сайта след влизането в сила на промените, вие се съгласявате с новата политика за поверителност. Ако не се съгласявате с промените, незабавно прекратете използването на сайта.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, оплаквания или нужда от помощ относно използването на Bebezar.BG, можете да се свържете с нас чрез контактната форма в сайта или на имейл info@bebezar.bg, лице за контакт: Пламена Тодорова.

Ние се стремим да отговорим на вашите запитвания възможно най-бързо и ефективно. Моля, бъдете ясни и подробни във вашите съобщения, за да можем да ви предоставим най-добрата помощ.

Вашите въпроси, коментари и предложения са важни за нас и се стремим да ви предоставим най-добрата възможна подкрепа.